Đội ngũ

 
TT IMMIGRATION CANADA  

Sự khác biệt trong lãnh vực này không phải là bí quyết mà là sự kết nối liên hệ của bạn rộng bao nhiêu, đội ngũ của bạn là ai và kinh nghiệm như thế nào để có thể giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất? TT Immigration Canada có một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm không ngừng chuyên nghiệp hóa dịch vụ cùng những đối tác xem đạo đức là giá trị tốt nhất để phát triển bền vững.

Chúng tôi tập trung đưa khách hàng đến Canada trong thời gian ngắn nhất thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm tìm kiếm việc làm ở Canada.

© 2019 by TT Immigration Canada,

Immigration Consultant.

TT Immigration Canada

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

tt.immigration.canada@gmail.com

Tel: 514-883-8088

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon