Susan Gong

 
SUSAN GONG

Chúng tôi hợp tác với Susan Gong, một chuyên gia tư vấn đã có 20 năm kinh nghiệm trong lãnh vực Immigration. Được ủy quyền bởi IRCC (Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada), Susan Gong đã được vinh danh với một số giải thưởng và có mối liên hệ tốt đẹp, vững chắc với cấp cao trong chính phủ ̣(bạn có thể nhìn thấy chứng minh qua hình ảnh của cô ấy chụp hình chung với Justin Trudeau, Thủ Tướng nước Canada).

© 2019 by TT Immigration Canada,

Immigration Consultant.

TT Immigration Canada

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

tt.immigration.canada@gmail.com

Tel: 514-883-8088

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon