Trang Pham

 
TRANG PHAM

Trang Phạm làm việc chặt chẽ với đội ngũ chuyên nghiệp và khách hàng. Trách nhiệm của cô ấy là quản lý công ty để tư vấn và tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu TTImigration. Mục đích của cô là hướng dẫn những người đang có ý định nhập cư  vào Canada. Vận dụng những kiến thức và hiểu biết của mình, cô sẽ cho bạn lời khuyên pháp lý chính xác nhất để đảm bảo rằng nhu cầu nhập cư của bạn được đáp ứng và thành công.

© 2019 by TT Immigration Canada,

Immigration Consultant.

TT Immigration Canada

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

tt.immigration.canada@gmail.com

Tel: 514-883-8088

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon