James Metcalfe

 
JAMES METCALFE

James Metcalfe trong vai trò cố vấn và nhân viên thị thực nhập cư. Những kiến thức và trải nghiệm của ông trong lĩnh vực này đã giúp mọi người đến Canada thành công trong 25 năm qua.

Với kinh nghiệm là cán bộ Visa trong hội đồng Canada, ông đã hỗ trợ hàng ngàn người nhập cư đến sống, làm việc và học tập tại Canada.

© 2019 by TT Immigration Canada,

Immigration Consultant.

TT Immigration Canada

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

tt.immigration.canada@gmail.com

Tel: 514-883-8088

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon