James Metcalfe

thumbnail_IMG_5430.jpg
 
JAMES METCALFE

James Metcalfe trong vai trò cố vấn và nhân viên thị thực nhập cư. Những kiến thức và trải nghiệm của ông trong lĩnh vực này đã giúp mọi người đến Canada thành công trong 25 năm qua.

Với kinh nghiệm là cán bộ Visa trong hội đồng Canada, ông đã hỗ trợ hàng ngàn người nhập cư đến sống, làm việc và học tập tại Canada.