Văn phòng Canada

20190214_143134.jpg
20190214_143137.jpg

Văn phòng TT Immigration Canada nằm ở trung tâm thành phố Montreal, Quebec.

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

Canada

+1-514-883-8088