Chúng tôi

bureau.png
 
TT IMMIGRATION CANADA  

TTImmigration Canada là công ty tư vấn chuyên nghiệp giúp mọi người đạt được mục tiêu nhập cư vào Canada thông qua nhiều chương trình khác nhau cho sinh viên, công nhân và doanh nghiệp hội đủ điều kiện xin visa thường trú nhân để nhập cư Canada. Với mạng lưới chi nhánh và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, TTImmigration Canada hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đã thành công đáp ứng những thách thức mới, đề xuất hướng đi hợp lý, hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng thành công cho khách hàng để thực hiện ước mơ đến Canada nhanh chóng và hiệu quả nhất.